apskųsti

apskųsti
apskų́sti 1. tr. Lex6, CI94, Q28, H, R, R21,59,367, Sut, N, K, M, Š, LL117,132,313, Rtr, , NdŽ pranešti kam kieno kaltę, neprideramą elgesį, įduoti: Tave nekaltą apskų̃s tėvui J. Tuoj kaimynas apskùndė, ka jis savo sodne medį nupjovė Mšk. Kai tik apskų̃s, greit išmes iš darbo Klt. Bus, kas apskùndžia Ps. Ėgu (jeigu) kas apskųstų̃ jį, tai nubaust[ų] Mžš. Šuo didžiai smarkus, vadinams Krizo Didgalvis, pas liūtus bylinėdams, kartą avį apskùndė K.Donel. Tėvuli, mūs neįduok, tėvuli, mūs neapskųsk į mylimą motinėlę I279(Mrs). Apskundė sūdui degėjus M.Valanč. Sūdžia dabar vė klausinėjo apskų́stąjį Jrk125. Provoj apskundžiu R60. Apskųstasis savo apskundėjui po akim yra BBApD25,16. Apskundė falšyvai tarną tavo viešpatiesp mano Ch2Sam19,27. Buvai neteisiai apskųstas MKr15. Pradėjo vyriausieji kunigai ir vyresnieji sunkiai jį apskųsti VlnE200. | prk.: Gymis apskundžia (išduoda, rodo) R195. | refl. tr., intr. H, 1: Jie apsiskùndžia kits kitą K. Atėjau apsiskųst pas jus, kunige (mano žmona pagimdė) B. 2. refl. Sut, N, Š, Rtr, Klk, Vdn, Lp kreiptis dėl patirtos nuoskaudos, neteisybės: Iškliuvęs Gervė iš kalinio nuvažiavo į sūdą ir apsiskùndė, kad jį toks ir toks gaspadorius primušo nekaltai BM175(Jnšk). Neatsirado nei vieno drąsesnio vyro, kurs apsiskųstų valdžiai už tokią neteisybę A1884,272. Da mamai apsiskų̃s OG377. Kvailys apsiskundė seneliui LTR(Kp). ^ Nuo velnio eisi į šėtoną apsiskųst Vlk. 3. tr. prašyti aukštesnės instancijos peržiūrėti (sprendimą): Apskų́sti teismo sprendimą 1. 4. refl. intr., tr. pabėdoti, padejuoti, pasiguosti: Ana Antanui apsiskùndžia Ob. Sesuo apsiskundė, kad par juos kluone vaidenas LTR(Slk). Kas mane patiešys, kam aš apsiskų́siu (rd.) VoK142(Rd). Aš būtau apsiskundus savo vargelius, būtų ji (motinėlė) man davus didelę rodelę I292(Mrs). \ skųsti; antskųsti; apskųsti; atsiskųsti; įskųsti; išskųsti; nuskųsti; paskųsti; persiskųsti; praskųsti; priskųsti; suskųsti; užskųsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apskusti — apskùsti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apskusti — 1 apskùsti, àpskuta, apskùto (àpskutė) tr. 1. SD216, H161, R63,64, Sut, N, K, M, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1, Ad, Kpč skustuvu apipjauti plaukus palei odą: Apskùsk barzdą su skutekliu, barzdskučiu J. Visų jaunasis tas munie apskùto barzdą, apkirpo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskusti — 3 apskùsti intr. apdriksti: Apskùdęs burnosas Šts. skusti; apskusti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskųsti — vksm. Ji̇̀s apskùndė kaimýną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apskundimas — apskundìmas sm. (2) KI68, Š, Rtr, NdŽ, DŽ1; L 1. Q30, DP166, R24,36, MŽ31,48, Sut, N, I, M → apskųsti 1: Tą savo apskundimą dar prysyka patvirtino M.Valanč. Apsiėmė Šnėmanui už apskundimą gerai nugarą išmazgoti LC1883,7. Tu netiesam apskundimui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suskųsti — tr. 1. L, Rtr, NdŽ, DŽ1, Raud, Grk, Pl, Slm apskųsti, įduoti: Jis žada tave suskųsti seseriai J. Tas skundukas mus visus močiutei dabar suskų̃s Ss. Žinau, kas mane suskùndė Grš. Už tuos žirnius jis mane tėvui suskùndė Ėr. | refl. Krs:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antduoti — antduoti, da, añtdavė (ž.) tr. 1. užduoti: Vokytinio spirito añtdavė ant galo, ir palikau girtas Šts. 2. refl. impers. atrodyti: Manie antsiduoda, kad ans čia kiša [pinigus] Dov. 3. Šts išduoti, apskųsti. duoti; antduoti; apduoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antskusti — 1 antskùsti, añtskuta, antskùto (ž.) tr. priskusti viršaus kieno daliai: Valgyk bulvių, mes svečiuo antskùtom – nepritrūks Ggr. skusti; antskusti; apskusti; atskusti; įskusti; išskusti; nuskusti; paskusti; pa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antskųsti — (ž.) žr. įskųsti 1: Antskųstas buvau vokyčiams Šts. skųsti; antskųsti; apskųsti; atsiskųsti; įskųsti; išskųsti; nuskųsti; paskųsti; persiskųsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdrioskoti — tr. apskusti, aplupti: Vaikai, eikit grebėstų apdrioskotiej! Ktk. drioskoti; apdrioskoti; susidrioskoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”